téma v knihovně

Cimrmanologie


je věda životě a díle Járy da Cimrmana.

články publikované v časopisech:

Jara /da/ Cimrman, osobnost a bytí (in: Šťastnou cestu, ročník 1, číslo 1, strana 23); pravděpodobně z roku 1968; sken originálu: png A4 300dpi 1.7Mbyte

oficiální stránky:

Cimrmanův zpravodaj Cimrmanův zpravodaj

jinde:

Grygar, Jiří: Jára Cimrman a nedozírný vesmír
(Originální stránka není optimalizovaná pro čtení na mobilu, proto zde nabízíme přizpůsobenou verzi.)

ostatní témata v knihovně