osoba v katalogu osob

Jára da Cimrman

O životě a díle Járy da Cimrmana pojednává cimrmanologie.

ostatní osoby v katalogu osob