Glosář politických termínů

B Č D E I J K L M O P R S T U Z

B

blbec je relativní pojem, označující člověka s jinými názory. Jak praví klasik:

Považujeme-li někoho za blbce, s největší pravděpodobností považuje za blbce i on nás.

Č

čtvrttotalita je systém s indexem totality od 0,25 do 0,33; neboli systém tří až čtyř stran. Může být výsledkem pseudopoměrného systému s vysokou volební klausulí nebo zemanulí, případně i většinového systému ve státě s regionálně nehomogenními názory.

čtyři základní svobody, které přináší jednotný trh EU, jsou volný pohyb (kradeného) zboží, (nepřizpůsobivých) osob, (sexuálních) služeb a (špinavého) kapitálu.

D

decitotalita je systém s indexem totality od 0,1 do 0,2; neboli systém s pěti až deseti stranami ve sněmovně. Bývá výsledkem pseudopoměrného systému s volební klausulí nebo zemanulí.

E

exbecil je opak imbecila.

extrémista je buď (1) opak intrémisty; nebo (2) bývalý trémista.

I

idiot byl v antickém Řecku muž, který se staral jen o své soukromé záležitosti a vyhýbal se účasti na veřejných věcech. Později byl tímto slovem označován člověk těžce alternativně inteligentní, zatímco středně alternativně inteligentní byl označován jako imbecil a lehce alternativně inteligentní jako debil.

imbecil je opak exbecila.

Idiot a imbecil nemá na rozdíl debila volební právo. Prostonárodní říkadlo to vyjadřuje čtyřverším:

Debili, debili,
do sněmovny volili.
Imbecili brečeli.
že voliti nesměli.

Tento zastaralý výraz je dnes nahrazen označením středně alternativně inteligentní.

index totality je převrácená hodnota počtu stran ve sněmovně. Tedy:

Výslednou hotnotu totality po volbách lze odhadnout jako přibližně trojnásobek volební klausule, například 3 × 5% = 0.15, tedy témeř 7 stran, decitotalita.

intelektuál

Našels už něco tak hrozného a vražedného a nesmyslného, aby tím některý intelektuál nechtěl obrodit svět?
(Karel Čapek: Válka s mloky)

internácek je hanlivé označení pro internacistu.

intrémista je opak extrémisty

J

jiřík obětuje své blízké pro blaho cizích. Podle literární postavy z Erbenovy pohádky „Zlatovláska“:

Na vrchu na jedli bylo krkavčí hnízdo, a dole na zemi dvě krkavčata pištěly a naříkaly: „Otec i matka nám uletěli; máme si samy potravy hledat, a my ubohá písklata ještě lítat neumíme! Och pomoz, Jiříku, pomoz! nasyť nás, sic umřeme hladem.“ – Jiřík se dlouho nerozmýšlel, skočil s koně a vrazil mu do boku meč, aby krkavčata měly co žrát.

(Na druhou stranu je docela dobře možné, že Jiřík toho koně prostě nenáviděl za to, že jeho ageistický výrok byl příčinou proč Jiřík upadl v nemilost.)

K

kapitalismus je zřízení, ve kterém dochází k vykořisťování člověka člověkem, zatímco v socialismu je tomu naopak.

klausule (volební) je minimální procento hlasů, které ještě nepropadnou v pseudopoměrném systému. Má podobný vliv jako volební zemanule

Etymologická poznámka: Volební klausule není pojmenována po Václavu Klausovi (jehož jméno doslova znamená více slavný vítězný lid), ale obsahuje stejný kořen jako například slova klaustrofobie nebo kloset. Slovní spojení uzavírací klausule je tedy pleonasmus.

L

levicový volič je přesvědčen, že u nás nejsou žádní skutečně levicoví politici, ale pouze pseudolevicoví kryptopravičáci.

M

méně vyvinuté národy jsou podle profesora Challengera méně odolné vůči účinkům jedovatého vesmírného etheru. Patří mezi ně například afričané, australští domorodci a slovanské národy Rakouské monarchie.

O

optimista vidí poloplnou láhev tam, kde pesimista vidí láhev poloprázdnou.

Pesimista vidí v tunelu tmu, optimista vidí světlo na konci tunelu, realista vidí světla přijíždějícího vlaku; a strojvůdce vidí tři blbce na kolejích.

V éře reálsocialismu se říkalo, že optimista se učí anglicky, pesimista se učí čínsky a realista se učí střílet.

P

pesimista vidí poloprázdnou láhev tam, kde optimista vidí láhev poloplnou.

Pesimista vidí v tunelu tmu, optimista vidí světlo na konci tunelu, realista vidí světla přijíždějícího vlaku; a strojvůdce vidí tři blbce na kolejích.

V éře reálsocialismu se říkalo, že optimista se učí anglicky, pesimista se učí čínsky a realista se učí střílet.

politický prostor nejen že není dvouhodnotový (jak se nám snaží namluvit zastánci většinového systému), ale není ani jednodimensionální (jak se domnívají například političtí diskutéři rajtující na chcíplé kobyle věčné otázky, zda náckové patří na krajní pravici nebo na krajní levici). Mezi významné osy politického prostoru patří například demokraticko-oligokraticko-autokratická, kolektivisticko-individualistická, nacionalisticko-internacionalistická, atheisticko-polytheisticko-monotheistická, progresivisticko-kozervativistické a jiné. Pokud bychom se omezili jen na tři a v každé z nich na čtyři úrovně (levice - levý střed - pravý střed - pravice), pak bychom měli 64 kombinací a maximální přípustný index totality by byl 0,015625; stejně tak při šesti osách o dvou hodnotách.

Některé často diskutované osy jsou jen mlhavě definované, například pravo-levá.

polototalita je systém s indexem totality 0,5. Je obvykle výsledkem většinového systému.

povondra ví o katastrofální situaci v přímořských státech, ale domnívá se, že nás tady ve vnitrozemí se to netýká. Podle literární postavy z Čapkova románu „Válka s mloky“:

„Jak to, sem,“ vyhrkl starý pán jaksi popuzeně. „Myslíš jako sem do Prahy?“

„Vůbec k nám do Čech,“ děl mladý Povondra ustaraně. „Já myslím, když už jsou Mloci až u Drážďan – –“

„Ty chytráku,“ káral ho pan Povondra. „Jak by se sem dostali? Přes ty naše hory?“

„Třeba po Labi – a potom dál podle Vltavy.“

Otec Povondra pohoršeně zafrkal. „Prosím tě, po Labi! To by mohli leda do Podmokel, ale dál už ne. Tam jsou, holenku, samé skály. Já tam byl. Kdepak, sem se Mloci nedostanou, my to máme dobré. A Švýcar je na tom taky dobře. To je báječná výhoda, že my nemáme žádné mořské břehy, víš? Kdo má dnes moře, je chudák.“

„Ale když teď jde moře až k Drážďanům – –“

„Tam jsou Němci,“ prohlásil starý pán odmítavě. „To je jejich věc. Ale k nám Mloci nemůžou, to dá rozum. To by museli nejdřív odklidit ty skály; a nemáš ponětí, jaká by to byla práce!“

„Copak práce,“ namítl zachmuřeně mladý Povondra. „Na to oni jsou! Vždyť víte, že v Guatemale dovedli potopit celé pohoří.“

„To je něco jiného,“ děl se vší rozhodností starý pán. „Nemluv tak hloupě, Frantíku! To bylo v Guatemale, a ne u nás. Tady jsou přece jiné poměry.“

Mladý Povondra vzdychnul. „Jak myslíte, tatínku. Ale když člověk pováží, že ty potvory už potopily nějakou pětinu všech pevnin –“

„U moře, ty pytlíku, ale jinde ne. Ty nerozumíš té politice. Ony ty státy, co jsou u moře, s nimi vedou válku, ale my ne. My jsme neutrální stát, a proto oni na nás nemůžou. Tak je to. A nemluv pořád, nebo nic nechytnu.“

V červnu 2018 povondrů bylo 14 %.

pravicový volič je přesvědčen, že u nás nejsou žádní skutečně pravicoví politici, ale pouze pseudopravicoví kryptolevičáci.

pravo-levá politická osa je sice často užívaný, ale jen mlhavě definovaná termín. Často je za ni považována osa prvního a třetího kvadrantu roviny určené kolektivisticko-individualistickou a internacionalisticko-nacionalistickou osou (viz například Náhumův výklad v Čapkově povídce Ukřižování).

proporcionálně demokratická liga je mezinárodní organisace sdružující národní poměrně demokratické strany.

R

realista

Pesimista vidí v tunelu tmu, optimista vidí světlo na konci tunelu, realista vidí světla přijíždějícího vlaku; a strojvůdce vidí tři blbce na kolejích.

V éře reálsocialismu se říkalo, že optimista se učí anglicky, pesimista se učí čínsky a realista se učí střílet.

Interpolační realista předpokládá, že realistický odhad leží zhruba uprostřed mezi pesimistickým a optimistickým, zatímco extrapolační realista předpokládá, že pesimistický odhad leží zhruba uprostřed mezi realistickým a optimistickým.

S

seismus je víra, že Se to nějak vyřeší.

T

třídní nepřítel musí být vyslovován se zřetelně dlouhými í: "Medek se jen usmíval. Když mu jednou Halas řekl, že je náš třídní nepřítel, odpověděl, že se diví, proč jen tři dny."

U

uprchlípník je překlad anglického výrazu "rapefugee". Vyskytuje se též překlad „uprchlívák“.

Z

zemanule (volební) je podíl počtu volebních obvodů k počtu zastupitelů. Má podobný vliv jako volební klausule. Například při volbách do sněmovny 14 ÷ 200 = 7%, čemuž odpovídá odhadovaný index totality 0,21; tedy asi 5 stran, decitotalita. Reforma navrhovaná v roce 2000 by zemanuli zvýšila na 35 ÷ 200 = 17,5 %, čemuž odpovídá odhadovaný index totality 0,525; tedy 2 strany, polototalita.

B Č D E I J K L M O P R S T U Z