... méně vyvinuté rasy...

úryvek z románu

JEDOVATÁ ZÓNA

(THE POISON BELT)

ARTHUR CONAN DOYLE

KAPITOLA II
PŘÍLIV SMRTI

_ _ _

„_ _ _ Ve spojitosti s účinky a šířením daturonu působí zákony, které by byly hluboce zajímavé, kdyby nám je čas, který máme k disposici, dovolil studovat. Jak dalece je mohu sledovat“ – tady přejel pohledem své telegramy – „méně vyvinuté rasy byly první kdo zareagoval na jeho vliv. Jsou tu politováníhodné zprávy z Afriky, a zdá se že australští domorodci byli již vyhubeni. Sevení rasy zatím prokázaly větší odolnost než jižní. _ _ _“

_ _ _

„_ _ _ Zdá se že Indie a Persie jsou naprosto zničeny. Slovanské obyvatelstvo Rakouska je vyřízeno, zatímco germánské téměř nebylo ovlivněno. _ _ _“

_ _ _

ARTHUR CONAN DOYLE