seznam autorů

Arthur Conan Doyle

(† 7. července 1930 + 70 = 2000)

http://www.gutenberg.org/ebooks/author/69

o profesoru George E. Challengerovi:

ostatní autoři