Karel Čapek

(25. prosince 1938 + 70 = 2008)

Opozice (Nebojsa 27. 2. 1919)

Proč nejsem komunistou

Ukřižování (in: Kniha apokryfů)

Válka s mloky