HTML & CSS

Velikost písma

Stejná délka řádků při různé výšce písem

012345678901234567890123456789 (Courier New 12pt)

012345678901234567890123456789 (Times New Roman 14.4pt)

012345678901234567890123456789 (Arial 12.96pt)

Různá délka řádků při stejné výšce písem

012345678901234567890123456789 (Courier New 12pt)

012345678901234567890123456789 (Times New Roman 14.4pt)

012345678901234567890123456789 (Arial 12.96pt)

216pt

180pt

200pt

Písmo Courier, zděděné z doby mechanických psacích strojů, má poměr šířky k výšce 3:5, šířka znaku je tedy 7.2em.

Písmo Times má poměr šířky k výšce 1:2, pro stejný počet znaků na řádek je tedy třeba použít písmo 14.4pt.

Bezpatkové písmo Arial má poměr šířky k výšce 5:9, pro stejný počet znaků na řádek je tedy třeba použít písmo 12.96pt.

Na smartfounech není obvykle instalováno patkové písmo s vhodným poměrem, takže ve výše uvedených ukázkách nemusí být druhé řádky zobrazeny správně. Proto také uvádíme jen 30 znaků přes půl šířky stránky, aby příliš široké písmo nepřeteklo přes její okraj a tím nevynutilo menší koeficient.

HTML & CSS