Objektivně nacionalistická

frakce

Na rozdíl o subjektivních nacionalistů, kterým záleží pouze na jejich vlastním národě, objektivní nacionalisté sympatisují i se sebeurčením ostatních národů.

komentáře

ostatní frakce